more

“CADW EICH BUSNES YN DDIOGEL, YN WYBODUS AC YN GYFREITHLON” Does dim dewis – mae’n rhaid cydymffurfio â gofynion Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 … dyna’r Gyfraith.

Croeso

Mae’n rhaid i’r ‘Person Cyfrifol’ ddarparu: “hyfforddiant diogelwch tân digonol”, y mae’n rhaid iddo fod yn “addas, digonol a phriodol” ac mae’n rhaid ei “ailgyflwyno’n rheolaidd”.
Os mai chi yw’r ‘Person Cyfrifol’ yna gallwn eich helpu gyda’ch cyfrifoldebau drwy gynnig hyfforddiant proffesiynol o’r radd flaenaf i’ch staff.

Y Gwasanaethau a Gynigir

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

Cyflwyniad gan hyfforddwr proffesiynol, hollol gymwys, profiadol a galluog. 

Hyfforddiant Diogelwch Tân Pwrpasol i gyd-fynd â gofynion Hyfforddiant Diogelwch Tân Cleientiaid unigol

Mae pob Hyfforddiant Tân yn cydymffurfio â, neu’n mynd y tu hwnt, i ofynion Gorchymyn Diogelwch Tân 2005.

Hyfforddiant ymarferol Diffoddyddion Tân gydag Efelychwyr Tân ‘Glan’ ‘Tân Poeth’

Hyfforddiant Person Cyfrifol, Wardeniaid Tân a Marsialiaid Tân

Sesiynau Ymarferol Ymarfer Gwagio Tân gan gynnwys sesiynau adrodd yn ôl

Hyfforddiant Ymladdwyr Tân Meysydd Awyr Categori Is a Glanfeydd Hofrenyddion

Hyfforddiant Tân Criw Awyr yr Heddlu

Hyfforddiant Criw Awyr Tân Helimed

Meditec


Rydym hefyd yn cynnig y gwasanaethau canlynol ynghylch Diogelwch Tân:

  • Gwasanaethau Diogelwch Tân ar setiau a lleoliadau Teledu a Ffilm

  • Gwasanaethau Digwyddiadau Tân ac Achub

Mae rhagor o wybodaeth fanwl ar y tudalennau priodol.

 

 

 

Saflaeoedd Cymdeithasol

| Mwy

Newyddion a Chystadlaethau

01 Chwefror 2011
newyddion i ddod yn fuan...

01 Chwefror 2011
newyddion i ddod yn fuan...

mwy »

 

Hyfforddwr Cofrestredig

 

Latest Photos

www.flickr.com

 

facebook

 

 

Cyswllt

Yr hyn maent yn ddweud

picture“Cwrs rhagorol, llawn gwybodaeth ac yn cael ei gyflwyno’n dda.  Cwrs hanfodol i bob busnes!”

- Perchennog labordy ymchwil arbenigol