Cyswllt

Manylion Cyswllt

Alan Hughes Hyfforddiant Diogelwch Tân
4 Cae’r Eglwys
Rhostryfan
Caernarfon
LL54 7LQ
Ffôn: 01286 831625
Symudol: 07884 005141
Ebost: alan@ahfiresafetytraining.co.uk

Rhowch eich cod post yn y blwch islaw, cliciwch, ac fe’ch cyflwynir â llwybr i’r daith.

Cod Post:I weld Alan Hughes Fire safety training mewn map mwy

 

Saflaeoedd Cymdeithasol

| Mwy

Yn yr adran yma:

Hyfforddwr Cofrestredig

Cyswllt

Yr hyn maent yn ddweud

picture“Hollol ffantastig!   Diddorol iawn a hynod ymarferol ac effeithiol.  Roedd y cyflwynydd yn amlwg yn gredadwy ac â gwybodaeth fanwl oherwydd ei gefndir personol.  Mae’r cwrs wedi fy ngwneud gymaint yn fwy ymwybodol. Mi fydda i’n newid pethau yn fy swyddfa ac yn fy nghartref.  Diolch i chi"

- Elusen lleihau trosedd

Dilynwch ni ar Facebook

facebook