Hyfforddiant

Cwch Bach

 

picture
Gyda chymaint o danau’n ddiweddar ar gychod bychain a chychod pleser yn ardal gogledd Cymru, mae’n gynyddol bwysig fod perchnogion a’r rhai sy’n hwylio cychod bychain yn deall problemau tân ar y dŵr, un ai wrth y cei mewn marina neu yn hwylio oddi ar y lan. Rydyn ni’n cynnig pecyn hyfforddi cynhwysfawr sy’n cynnig rhwystro ac ymwybyddiaeth tân sylfaenol, sut i ddefnyddio diffoddyddion tân a sut i adael mewn argyfwng.

 


Gallwn hyfforddi ar gyfer cychod yn hwylio ar ddyfroedd y mewndir, ar lynnoedd, dyfroedd yr arfordir ac ar y môr agored. Gallwn roi pris ar gyfer cyrsiau hyfforddi ‘agored’ neu ar gyfer grwpiau o aelodau clybiau cychod a hwylio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy dudalen ‘cysylltwch â ni’ ar y we.

 

Saflaeoedd Cymdeithasol

| Mwy

Yn yr adran yma:

Hyfforddwr Cofrestredig

Cyswllt

Yr hyn maent yn ddweud

picture“Cwrs rhagorol, llawn gwybodaeth ac yn cael ei gyflwyno’n dda.  Cwrs hanfodol i bob busnes!”

- Perchennog labordy ymchwil arbenigol

Dilynwch ni ar Facebook

facebook